DEVIZA ŞCOLII: Cu noi pentru viitorul vostru!

MISIUNEA ŞCOLII :

Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţăturii, să ofere tuturor elevilor un start solid în educaţie, prin formarea de competenţe, capacităţi şi deprinderi, prin îmbogăţirea cunoştinţelor şi prin modelarea personalităţii lor.

De asemenea, doreşte să devină o mini-comunitate, ordonată, atentă, bazată pe valori ca respectul reciproc şi autodisciplină, cu o personalitate bine definită ce va deriva din conexiunea cu tradiţia locală.

VIZIUNEA ŞCOLII :

Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” are în vedere reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor cât şi asigurarea compatibilităţii cu sistemul de educaţie europeană, şcoala având menirea de a-i forma pe elevi în spiritul normelor, valorilor şi exigenţelor europene.

ISTORICUL ȘCOLII :

Școala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” a luat ființă în anul 1959 sub denumirea de Școala Generală  Nr.2, și a funcționat cu această denumire în actualul local al Școlii Generale Nr.7.

Odată cu dezvoltarea Cartierului CAM s-a cerut insistent construirea unui local nou pentru elevii ce urmau să vină la Școala Generală Nr.2 și astfel s-a început construirea actualului local al școlii în anul 1962, iar la 1 septembrie 1963 elevii și cadrele didactice s-au mutat în localul nou.

La 1 septembrie 2012 , şcoala ia numele eroinei de la Jiu – Ecaterina Teodoroiu , a cărei statuie se afla în faţa acestei instituţii de învățământ.

Scopul principal al şcolii este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin:
– formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;
– organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la  activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
– asigurarea dezvoltării depline a  potenţialului, talentelor şi intereselor specifice prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând,  în acelaşi timp, avantajele cooperării şi sprijinului reciproc;
– cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite  în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii şi opinii;
Astfel, şcoala pune la dispoziţia elevilor săi o gamă largă de cursuri opţionale şi cercuri de activităţi

STAREA INVĂȚĂMÂNTULUI 2021-2022 SCOALA GIMNAZIALĂ ECATERINA TEODOROIU